REGRESSION

Dybt transformerende – på en kærlig og omsorgsfuld måde.

Til dig, der vil i dybden med et udvalgt tema
– og følge det til dørs

At gå i regression betyder “at gå tilbage” i tiden.
Vi går tilbage i din bevidstheds hukommelse. Det som ligger lagret i dit system.
Det som spænder ben for dig.
Og vi går tilbage i de ressourcer som du har med dig.
Du får en forløsning og kontakt til dine egne ressourcer.

Du bliver ledt ned i det ubevidste underbevidste.
Teknikken er sammenlignelig med hypnoterapi.

Når jeg arbejder med regression, er det teknikker til at gå tilbage til tidligere oplevelser eller tidligere liv, som har betydning for den situation, du står i her og nu. Teknikken er sammenlignelig med hypnoterapi. Og du bliver ledt ned i det ubevidste underbevidste.

Opløs det, som har rod i fortiden

Hvis du står uforstående overfor nutidens hændelser, kan du i regression søge svar på hvorfor.
Du kan også have uhensigtsmæssige reaktioner og mønstre eller overbevisninger, som har rod i fortidens oplevelser.

Ved at gå i regression, kan vi finde den oplevelse som er årsagen til dette – du forløses, der sker en transformation og dit system helbredes for denne oplevelse, og du har mulighed for at skifte overbevisning.

I regression kan du også gå efter erfaringer/kvaliteter som du har gavn af at trække på i dette liv.

I regression kommer vi ofte tilbage til noget der er, eller ligner tidligere liv. Her kan du opleve dig selv som en anden person, end den du er i dag. Reinkarnation er en del af min livsopfattelse, hvorfor det er naturligt for mig at se nærmere på tidligere liv – men troen på tidligere liv, er ikke en forudsætning for at gå i regression. Tro er ingen hindring. Blot er det nødvendigt, at du åbner sindet for det som viser sig i en regression. Scenariet kan være symbolsk, som i drømme – uanset om du tager det som en drøm eller som et tidligere liv, er den terapeutiske virkning den samme – og den er ret kraftfuld. Dybdegående transformation på mange plan.

Vi kan ikke bestemme hvad vi vil “tilbage til”, men vi har en søge sætning, som altid giver os en nøgle til at transformere – og komme videre. Også selv om det ikke umiddelbart ser ud som vi (måske) forventede.

Et forløb af 3 gange 

Vælger du en regression, er det altid et forløb af 3 gange.

1. eller 2. gang, afhængig af hvordan du regredierer, går vi dybt. Og tager den tid, det tager, at komme rundt omkring dit emne.

De øvrige to gange er opfølgning, eller indledning til selve den dybdegående regression.

Derfor, når du ønsker at bestille en regression, skal du købe:
1 session af 2 timer
1 session af 90 minutter
1 session af 45 minutter
Vi bruger den tid der er nødvendigt hver gang, så sørg for at sætte god tid af.

Den spontane regression

Under en session sker det ofte, at folk spontant går i regression – dvs. kommer i kontakt med tidligere liv.
Når det sker, sker det let og ubesværet, og ofte i glimt – som giver en forståelse af, hvorfor noget sker i livet, som det gør.

 

Køb her