DATABESKYTTELSES POLITIK

Denne politik beskriver hvordan Humantium.dk behandler data indsamlet på kunder gennem ordrer via webshoppen og klienter i klinikken.

Humantium.dk
RikkeHedeman
CVR nr. 2841 8221

Stationsmestervej 43B
9200 Aalborg SV

M: Rikke@Humantium.dk
T: 45 40 58 72 07 (DK)

www.Humantium.dk

Kategorisering af registrerede personer

 1. Kunder på webshoppen www.humantium.dk
 2. Klienter i klinikken, herunder kunder der modtager homøopatisk vejledning hos www.humantium.dk
 3. Modtagere af nyhedsmails

Formål med registrering af data

For kunder på webshoppen www.humantium.dk, sker indsamling af data udelukkende af faktureringsmæssig hensyn samt ordreregistrering.

For klienter i klinikken, herunder kunder der modtager homøopatisk vejledning hos www.humantium.dk, sker indsamling af data dels af faktureringsmæssige hensyn, ordreregistrering samt af hensyn til den bedst mulige homøopatiske, psykoterapeutiske samt healingsmæssige behandling af klienten.

For modtagere af nyhedsmails, sker indsamling af data udelukkende for at kunne sende målrettede nyhedsmails.

Sådan godkender kunden opbevaring af data

 1. Kunder gennem webshoppen på www.humantium.dk bliver ved købsbekræftelsen bedt om at krydse af, at de godkender at deres data bliver opbevaret jf. denne politik i feltet ”Jeg har læst og godkender humantium’s databeskyttelses politik”, med link til dette dokument.

  Der gemmes følgende oplysninger:
  Identifikationsoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefon
  Købs information
  Kundens eventuelle angivne bemærkninger til ordren.
  Angivelse af, vha afkrydsning, om man ønsker nyhedsmails.
 2. Klienter i klinikken, herunder kunder der modtager homøopatisk vejledning hos www.humantium.dk, anmodes om at afgive, som minimum, deres første køb gennem webshoppen, og således godkende humantium’s databeskyttelses politik gennem købsformularen. 

  Alternativt sker det ved underskrift af samtykkeerklæring, svarende til ”Samtykkeerklæring” i dette dokument. Dokumentet indscannes og gemmes elektronisk. Originalen makuleres.

 3. Modtagere af nyhedsmails bliver ved tilmelding gjort opmærksom på at de ved tilmelding, accepterer humantium’s databeskyttelses politik.

Indsamling og opbevaring af data
Humantium.dk fører journal ved klienter i klinikken, herunder kunder der modtager homøopatisk vejledning.

Der gemmes følgende oplysninger:

Identifikationsoplysninger:
Navn, adresse, e-mail, telefon, alder

Personfølsomme oplysninger:
Formålet med behandlingen samt oplysninger relateret til deres årsag til at søge behandling, det kan være helbredsmæssig tilstand, psykisk som fysisk, tidligere behandling, medicinering, familieforhold etc. Information relevant for den behandling kunden ønsker. Samt iværksatte tiltag.

Alle oplysninger opbevares elektronisk:
Ordrer i webshoppen opbevares dels i webshoppen, hosted af Unoeuro.com,
samt i E-conomics.dk

For klienter i klinikken, herunder kunder der modtager homøopatisk vejledning, opbevares data i E-conomics.dk
Tilmeldinger til nyhedsbrev opbevares i Mailchimp.

Skulle der tages notater under en session, makuleres disse efterfølgende.

Mails modtaget fra kunder / klienter bestræbes slettet umiddelbart efter behandling. Evt opbevaring vil ske elektronisk i unoeuros mailsystem.

Fakturaer med navn, adresse og købsinfo opbevares i papirform jf. regnskabsloven.

Videregivelse af data
Der sker ingen videregivelse af data, hverken til samarbejdspartnere eller andre.

Din ret til dine data
Du kan til enhver tid bede om, at de oplysninger jeg har på dig, bliver slettet.
Ordre data opbevares dog af hensyn til regnskab i 5 år.
Du kan også til enhver tid bede , at måtte se de data, jeg har noteret på dig.

Sletning af data
Forventet sletning af oplysninger om kunder / klienter forventes at ske senest efter 5 år, efter sidste køb / konsultation i klinikken.

Databehandlere

UnoEuro.com
E-conomics.dk
Mailchimp.com

Jeg har hjemmeside og webmail hos UnoEuro.com
Jeg har regnskab hos E-conomics.dk
Jeg sender nyhedsmails ud via Mailchimp.com

I bilag finder du min databehandlingsaftale med databehandlerne.

24 december 2019
Rikke
Humantium.dk

Samtykkeerklæring

For klienter i klinikken og kunder der modtager homøopatisk vejledning

Ved accept af databeskyttelses politikken, samtykker du som klient i klinikken, følgende:

Jeg optager journal ud fra vores samtale / mailkorrespondance / telefonsamtale til brug for min behandling af dig i klinikken / dit forløb hos mig.

Det er udelukkende mig, der ser oplysningerne.
Jeg anvender udelukkende den indsamlede information om dig, til din behandling.
– Jeg har tavshedspligt og jeg opbevarer data på følgende måde:

Evt. håndskrevne noter makuleres efter din session.
Der er således ikke en fysisk journal på dig.

Jeg fører elektronisk journal, i mit regnskabssystem E-conomics.
Dette program er et online program, og jeg har databeskyttelsesaftale med leverandøren.

Dine data videregives ikke. Hverken til samarbejdspartnere eller andre.

Dine data slettes senest 5 år efter sidste køb / konsultation i klinikken.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data, og du har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Behandling i klinikken / virksomheden kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.
Du har pligt til at afgive korrekte informationer om sygdomme, medicinforbrug, graviditet mv. i forbindelse med behandling hos humantium.dk.

Din underskrift
Jeg skriver hermed under på, at jeg har læst ovenstående og giver hermed samtykke til indsamling og opbevaring af data

Med din accept, dvs. afkrydsning af boksen ”Jeg har læst og godkender humantium’s databeskyttelses politik” har du underskrevet samtykkeerklæringen, med de i ordren afgivne personlige informationer, og indvilget i, at dine data bliver brugt på ovenfor beskrevne måde.

Dato


Underskrift

© 2020 Humantium
Alle rettigheder forbeholdes.